28 February 2024

Wyjątkowy wzrost liczby kandydatów do seminarium w Rzeszowie w obliczu kryzysu powołań w Polsce

2 min read

W ostatnich latach w Polsce obserwujemy spadek liczby powołań do seminariów duchownych oraz brak nowych święceń kapłańskich. W niektórych diecezjach, jak na przykład w łowickiej, nie wyświęcono ani jednego nowego duchownego rzymskokatolickiego, a samo seminarium ma zostać zamknięte i przeniesione do Warszawy1. Mimo to, w Rzeszowie sytuacja wygląda inaczej. W porównaniu z innymi diecezjami, liczba kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie wzrosła dwukrotnie w stosunku do poprzedniego roku1.

Przyczyny wyjątkowej sytuacji w Rzeszowie

Ks. Adam Kubiś, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, zauważa, że liczba wszystkich powołanych w Polsce, wstępujących na pierwszy rok formacji seminaryjnej, zmniejszyła się o 30 procent, co stanowi około 150 kandydatów w skali całego kraju1. Oficjalnie mówi się nawet o spadku powołań o 60 proc. w ciągu ostatnich 20 lat1. Tymczasem, w Rzeszowie liczba chętnych do nauki w seminarium wzrosła, co zdumiewa i daje wiele do myślenia.

Perspektywy na przyszłość

W zeszłym roku na naukę w seminariach zdecydowało się 338 osób1. W obliczu kryzysu powołań w Polsce, warto zastanowić się, jakie czynniki wpłynęły na wyjątkowy wzrost liczby kandydatów w Rzeszowie. Może to być inspiracją dla innych diecezji, które borykają się z problemem braku chętnych do seminariów i braku nowych święceń kapłańskich. Analiza sytuacji w Rzeszowie może pomóc w zrozumieniu, jak przeciwdziałać negatywnym trendom i zwiększyć liczbę powołań w przyszłości.