4 December 2023

Tragiczne wydarzenia w Zakładzie Karnym w Rzeszowie: Artur R. przed sądem

2 min read

W lutym 2022 roku, w Zakładzie Karnym w Rzeszowie, doszło do tragicznego incydentu. Starsza psycholog więzienna, Bogumiła B., została zaatakowana przez jednego z więźniów, Artura R., któremu udzielała pomocy psychologicznej. Niestety, pomimo natychmiastowej interwencji medycznej, nie udało się uratować kobiety. Bogumiła B. była doświadczonym psychologiem, który służył w Zakładzie Karnym w Rzeszowie od 2010 roku. Pozostawiła po sobie męża i dwójkę dzieci1.

Artur R. stanął przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie 9 listopada 2023 roku. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Sąd częściowo wyłączył jawność procesu, w tym część dotyczącą wyjaśnień oskarżonego. Artur R. odpowiada również za gwałt i naruszenie intymności seksualnej Agaty S., kobiety, którą poznał za pomocą serwisu z ogłoszeniami towarzyskimi1.

Artur R. został skazany za wielokrotne gwałty i grożenie śmiercią kobietom, wobec których dopuścił się ataków na tle seksualnym. Sąd Rejonowy w Rzeszowie wydał wyrok 20 lat pozbawienia wolności. Artur R. ma także zapłacić pokrzywdzonym kobietom zadośćuczynienie w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych1.

FAQ

1. Co to jest Zakład Karny?
Zakład Karny to instytucja, w której osoby skazane na karę pozbawienia wolności odbywają swoje wyroki.

2. Kim jest psycholog więzienny?
Psycholog więzienny to specjalista, który udziela pomocy psychologicznej więźniom. Pomaga im radzić sobie ze stresem związanym z odbywaniem kary, a także przygotowuje ich do powrotu do społeczeństwa po zwolnieniu.

3. Co to jest Sąd Okręgowy?
Sąd Okręgowy to sąd drugiej instancji, który rozpatruje apelacje od wyroków sądów rejonowych. W niektórych przypadkach, jak w przypadku poważnych przestępstw, Sąd Okręgowy działa jako sąd pierwszej instancji.

4. Co to jest zadośćuczynienie?
Zadośćuczynienie to forma rekompensaty finansowej, którą sprawca przestępstwa musi zapłacić pokrzywdzonemu. Jest to forma naprawienia szkody wyrządzonej przez przestępstwo.

Wyjaśnienie terminów

Zakład Karny – instytucja, w której osoby skazane na karę pozbawienia wolności odbywają swoje wyroki.

Psycholog więzienny – specjalista, który udziela pomocy psychologicznej więźniom.

Sąd Okręgowy – sąd drugiej instancji, który rozpatruje apelacje od wyroków sądów rejonowych. W niektórych przypadkach, jak w przypadku poważnych przestępstw, Sąd Okręgowy działa jako sąd pierwszej instancji.

Zadośćuczynienie – forma rekompensaty finansowej, którą sprawca przestępstwa musi zapłacić pokrzywdzonemu. Jest to forma naprawienia szkody wyrządzonej przez przestępstwo.