4 December 2023

Rzeszów z jednym wykonawcą odśnieżania dróg

2 min read

Rzeszów zdecydował się na zmianę zasad odśnieżania dróg, ulic i parkingów. W nadchodzącej zimie jedna firma będzie odpowiadać za utrzymanie stanu dróg, ulic i chodników. Ma to usprawnić walkę z obfitymi opadami śniegu.

Nowy system odśnieżania

W poprzedniej zimie za utrzymanie stanu dróg, ulic i chodników odpowiadały dwie firmy: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Rzeszowie. Z kolei jeszcze innej firmie Zarząd Transportu Miejskiego, odpowiedzialny za organizację miejskiej komunikacji, zlecił odśnieżanie przystanków. Ten podział, jak doszło do wniosku miasto, się nie sprawdził.

System odśnieżania ulic okazał się nie w pełni wydolny. Zawiodła komunikacja z zewnętrzną firmą, która odpowiada za odśnieżanie części ulic. Procedury należy dostosować do takiej skali kataklizmów. Nadchodzącej zimy ten problem ma być rozwiązany. Aby usprawnić zimową akcję, tym razem miasto ogłosiło przetarg na utrzymanie ulic, chodników i przystanków jednocześnie.

Wykonawca

Przetarg na zimowe utrzymanie dróg wygrało MPGK. – Mamy 1500 t soli i ok. 1000 m sześciennych piasku. W gotowości pozostają także pojazdy, które będą wykorzystywane do posypywania i odśnieżania. Jest ich łącznie 80 – mówi Sławomir Progorowicz, prezes MPGK.

Standardy

Ulice będą utrzymywane według pięciu standardów. Ustalił je Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie. W pierwszej kolejności i najdokładniej będą odśnieżane te najbardziej uczęszczane, główne. Łączna ich długość to 596 km.

Drogi na parkingach mają ok. 8,5 km, powierzchnia dróg dla pieszych i rowerów to ok. 833 tys. m2, peronów przystankowych – ok. 66,5 tys. m2, zatok i parkingów – ok. 210 tys. m2, w tym ok. 26 tys. zatok parkingowych i miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania.

Koszty

Umowa z MPGK zakłada, że miasto zapłaci wyłącznie za wykonaną pracę. Koszty będą tym niższe, im łagodniejsza zima.

Skargi

Wszelkie uwagi i wskazówki dotyczące zimowej akcji utrzymania dróg mieszkańcy mogą kierować całodobowo pod numer telefonu 17 850 80 07 lub mailowo, na adres: [email protected].

FAQ

1. Co to jest odśnieżanie?

Odśnieżanie to proces usuwania śniegu z dróg, ulic, chodników i innych powierzchni.

2. Jakie są standardy odśnieżania w Rzeszowie?

Ulice będą utrzymywane według pięciu standardów. Ustalił je Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie. W pierwszej kolejności i najdokładniej będą odśnieżane te najbardziej uczęszczane, główne.

3. Kto odpowiada za odśnieżanie dróg w Rzeszowie?

W nadchodzącej zimie jedna firma będzie odpowiadać za utrzymanie stanu dróg, ulic i chodników.