28 February 2024

Protest “Solidarności” w Obronie Praworządności

2 min read

W obliczu narastających napięć politycznych, rzeszowska “Solidarność” ogłosiła swój udział w zbliżającym się “Proteście Wolnych Polaków”. Demonstracja, zaplanowana na 11 stycznia, ma być wyrazem sprzeciwu wobec działań rządu Donalda Tuska, które zdaniem związkowców, naruszają podstawowe zasady praworządności w Polsce.

Głos “Solidarności” w Debatę Publiczną

Związek podkreśla, że choć akceptuje demokratyczny mandat rządu do wprowadzania zmian legislacyjnych, to muszą one być realizowane w zgodzie z konstytucją. “Solidarność” wyraża zaniepokojenie próbami zawłaszczenia mediów publicznych i wprowadzenia cenzury, co uznaje za “barbarzyństwo prawne” i zagrożenie dla równowagi w debacie publicznej.

Znaczenie Protestu

Protest ma na celu obronę konstytucji i praworządności, a także ochronę pluralizmu mediów. Udział “Solidarności” w manifestacji jest sygnałem, że organizacja ta nie zgadza się na łamanie prawa i dyktat siły, którym zarzuca się obecny rząd.

FAQ

 1. Czym jest “Protest Wolnych Polaków”?
  “Protest Wolnych Polaków” to demonstracja zaplanowana na 11 stycznia, mająca na celu obronę praworządności i konstytucji w Polsce.
 2. Jakie są zarzuty wobec rządu Donalda Tuska?
  Zarzuty dotyczą naruszania zasad praworządności, prób zawłaszczenia mediów publicznych i wprowadzenia cenzury.
 3. Dlaczego “Solidarność” bierze udział w proteście?
  “Solidarność” bierze udział w proteście, aby wyrazić sprzeciw wobec łamania konstytucji i zagrożeń dla pluralizmu mediów.

Wyjaśnienie Terminów

 • Praworządność: Zasada, według której działania rządu i administracji publicznej muszą być zgodne z obowiązującym prawem.
 • Konstytucja: Najwyższe prawo w państwie, określające ustrój polityczny, prawa i obowiązki obywateli oraz organizację władz.
 • Cenzura: Kontrola publikacji i informacji, często stosowana przez władze w celu ograniczenia wolności słowa.
 • Pluralizm mediów: Obecność wielu niezależnych mediów, które prezentują różnorodne punkty widzenia, zapewniając wolność słowa i informacji.