4 December 2023

Nowe inwestycje w odnowę zabytków Rzeszowa

1 min read

Rzeszów, miasto w Polsce, z powodzeniem zabezpieczył fundusze rządowe na renowację swoich zabytkowych budynków. Miasto otrzyma 3,5 mln zł, choć nie wszystkie budynki zostaną objęte tą kwotą. Nastąpiło to po początkowej próbie Rzeszowa pozyskania środków z Rządowego Programu Restauracji Zabytków, w ramach której wnioskowano o 10,5 mln zł na renowację trzech budynków, ale środków nie otrzymało.

Bardziej owocna dla Rzeszowa okazała się druga edycja Rządowego Programu Restauracji Zabytków. W pierwszej edycji województwo podkarpackie otrzymało 183 mln zł na 458 projektów, ale Rzeszów pozostał z pustymi rękami. Wywołało to oburzenie wśród radnych, którzy zarzucili partii rządzącej faworyzowanie wspierających ją gmin.

Tym razem jednak Rzeszów otrzymał środki na projekty renowacji zabytków. Sukces miasta w zapewnieniu finansowania pokazuje jego determinację w ochronie i renowacji swoich historycznych budynków, przyczyniając się do dziedzictwa kulturowego i architektonicznego regionu.