4 December 2023

Nagły skok cen mieszkań w Rzeszowie: Analiza rynku nieruchomości

2 min read

Rynek nieruchomości w Rzeszowie doświadczył znaczących zmian w ostatnich miesiącach. Ceny mieszkań w tym mieście gwałtownie wzrosły, a od stycznia tego roku obserwujemy wzrost o 15 procent1. Ten dynamiczny skok cen jest zaskakujący, ale nie jest to zjawisko odosobnione. W całym kraju obserwujemy podobne tendencje, choć Rzeszów wydaje się być na czele tej niepokojącej tendencji.

Czynniki wpływające na wzrost cen

Jednym z głównych czynników wpływających na wzrost cen mieszkań w Rzeszowie jest rosnący popyt na nieruchomości1. Ostatnie miesiące charakteryzują się dużym wzrostem popytu na nieruchomości, co jest jednym z powodów wzrostu cen. Średnie ceny mieszkań w Rzeszowie mieszczą się obecnie w przedziale 6500 – 6700 zł za metr kwadratowy2. Na przykład, ceny mieszkań na Pobitnie w Rzeszowie wynoszą 7 234 zł za metr kwadratowy, co jest wzrostem o 15 procent w ciągu ostatniego roku2.

Perspektywy na przyszłość

Patrząc na przyszłość, nie jest jasne, jak długo ten trend wzrostu cen mieszkań w Rzeszowie będzie trwał. W 2023 roku ceny mieszkań rosły o 15 procent rok do roku3. Wartość wypłaconych kredytów hipotecznych w styczniu wynosiła 5,73 mld zł, co oznaczało wzrost o 11 procent w porównaniu do poprzedniego roku3. Jednak eksperci z branży nieruchomości są ostrożni w prognozowaniu przyszłości. Wiele zależy od ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju, a także od polityki kredytowej banków.

Podsumowując, rynek nieruchomości w Rzeszowie doświadcza dynamicznego wzrostu cen mieszkań. Wzrost popytu na nieruchomości jest jednym z głównych czynników napędzających ten trend. Jednak przyszłość tego rynku jest niepewna i wiele zależy od szeregu czynników, w tym od sytuacji gospodarczej kraju i polityki kredytowej banków.