27 February 2024

Na czym polegał plan Balcerowicza?

2 min read

Plan Balcerowicza, znany również jako “Terapia Wstrząsowa”, był metodyką szybkiego przejścia od gospodarki opartej na państwowej własności i centralnym planowaniu do kapitalistycznej gospodarki rynkowej. Został on wprowadzony w Polsce w 1989 roku, a jego twórcą był polski minister i ekonomista Leszek Balcerowicz1.

Plan Balcerowicza, mimo początkowego spadku produkcji, przyniósł ostatecznie wzrost gospodarczy w 1992 roku. Reformy te były wprowadzane w wielu krajach, a ich wynikiem było zmniejszenie inflacji i deficytu budżetowego, jednocześnie zwiększając bezrobocie i pogarszając sytuację finansową najbiedniejszych1.

Plan Balcerowicza spotkał się z krytyką ze strony lewicowych i populistycznych liderów. Najbardziej znany jest slogan Andrzeja Leppera, lidera populistycznej partii Samoobrona: “Balcerowicz musi odejść”1.

FAQ

Czym był Plan Balcerowicza?
Plan Balcerowicza, znany również jako “Terapia Wstrząsowa”, był metodyką szybkiego przejścia od gospodarki opartej na państwowej własności i centralnym planowaniu do kapitalistycznej gospodarki rynkowej.

Kiedy wprowadzono Plan Balcerowicza?
Plan Balcerowicza został wprowadzony w Polsce w 1989 roku.

Jakie były skutki Planu Balcerowicza?
Plan Balcerowicza przyniósł zmniejszenie inflacji i deficytu budżetowego, jednocześnie zwiększając bezrobocie i pogarszając sytuację finansową najbiedniejszych.

Kto krytykował Plan Balcerowicza?
Plan Balcerowicza spotkał się z krytyką ze strony lewicowych i populistycznych liderów, w tym Andrzeja Leppera, lidera partii Samoobrona.

Wyjaśnienie terminów

Terapia Wstrząsowa – jest to strategia ekonomiczna polegająca na szybkim wprowadzeniu reform rynkowych. W kontekście Planu Balcerowicza, odnosi się do szybkiego przejścia od gospodarki opartej na państwowej własności i centralnym planowaniu do kapitalistycznej gospodarki rynkowej.

Inflacja – jest to ogólny wzrost cen towarów i usług w gospodarce przez okres czasu. Kiedy poziom inflacji rośnie, każda jednostka waluty kupuje mniej towarów i usług.

Deficyt budżetowy – występuje, gdy wydatki przekraczają dochody. W kontekście Planu Balcerowicza, odnosi się do sytuacji, w której wydatki rządu przekraczały jego dochody.

Bezrobocie – odnosi się do sytuacji, gdy osoby zdolne i chętne do pracy nie mogą znaleźć zatrudnienia. Wzrost bezrobocia był jednym z efektów Planu Balcerowicza.