27 February 2024

Komendant Główny Policji: Kluczowa Figura w Strukturze Bezpieczeństwa Polski

2 min read

Komendant Główny Policji to centralna postać w administracji rządowej Polski, odpowiedzialna za ochronę bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego. Ta kluczowa rola jest realizowana za pośrednictwem Komendy Głównej Policji (KGP), jednostki organizacyjnej Policji, która pomaga Komendantowi Głównemu Policji w realizacji zadań określonych w ustawach1.

Obecnie, stanowisko Komendanta Głównego Policji pełni insp. Marek Boroń, który objął tę funkcję 22 grudnia 2023 roku. Jego zastępcami są nadinsp. Roman Kuster, na stanowisku od 27 maja 2021 roku, oraz nadinsp. Rafał Kochańczyk, który dołączył do zespołu 10 stycznia 2024 roku1.

Siedziba Komendy Głównej Policji znajduje się przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie. Budynek, wybudowany prawdopodobnie w 1955 roku w stylu realizmu socjalistycznego, wcześniej służył jako Ministerstwo Spraw Wewnętrznych1.

FAQ

1. Kim jest Komendant Główny Policji?
Komendant Główny Policji to centralna postać w administracji rządowej Polski, odpowiedzialna za ochronę bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego.

2. Kto obecnie pełni funkcję Komendanta Głównego Policji?
Obecnie, stanowisko Komendanta Głównego Policji pełni insp. Marek Boroń.

3. Gdzie znajduje się siedziba Komendy Głównej Policji?
Siedziba Komendy Głównej Policji znajduje się przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie.

Wyjaśnienie terminów

Komenda Główna Policji (KGP) – Jest to jednostka organizacyjna Policji, która pomaga Komendantowi Głównemu Policji w realizacji zadań określonych w ustawach.

Komendant Główny Policji – Jest to centralna postać w administracji rządowej Polski, odpowiedzialna za ochronę bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego.

Realizm socjalistyczny – Jest to styl architektoniczny, który był popularny w krajach socjalistycznych w okresie po II wojnie światowej. Charakteryzuje się monumentalizmem i symetrią.