4 December 2023

Jakie badania w profilaktyce raka piersi?

2 min read

Rak piersi jest jednym z najczęstszych nowotworów u kobiet na całym świecie. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, profilaktyka raka piersi obejmuje różne badania, które mają na celu wczesne wykrycie choroby i zwiększenie szans na skuteczne leczenie14.

Mammografia: klucz do wczesnego wykrywania

Mammografia jest jednym z najważniejszych badań w profilaktyce raka piersi. Jest to badanie przesiewowe, które pozwala na wczesne wykrycie zmian w piersiach, nawet przed pojawieniem się jakichkolwiek objawów14. Polska Unia Onkologii, podobnie jak Światowa Organizacja Zdrowia, rekomenduje badanie mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat4. W ramach programu profilaktyki raka piersi, kobiety w tym przedziale wiekowym mają prawo do bezpłatnego badania mammograficznego raz na 2 lata1.

Jednak, pomimo znaczenia mammografii, wiedza na jej temat jest niezadowalająca. Badania pokazują, że wiele kobiet nie zgłasza się na badania mammograficzne z różnych powodów, a mężczyźni często nie są świadomi, jak ważne jest to badanie dla zdrowia kobiet1.

Samobadanie piersi: prosta i skuteczna metoda profilaktyki

Samobadanie piersi to kolejna istotna metoda profilaktyki raka piersi. Jest to prosta i skuteczna metoda wczesnego wykrywania zmian w piersiach, która nie jest trudna i powinna być regularnie przeprowadzana przez kobiety1. Niestety, badania pokazują, że aż 48% kobiet nie wykonuje samobadań piersi1.

Edukacja i świadomość: klucz do skutecznej profilaktyki

Edukacja i podnoszenie świadomości na temat raka piersi i znaczenia badań profilaktycznych są kluczowe dla skutecznej profilaktyki. Badania pokazują, że wiedza na temat profilaktyki raka piersi jest ograniczona, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn1. Dlatego ważne jest podejmowanie działań mających na celu zwiększenie świadomości na ten temat, takich jak kampanie edukacyjne czy akcje prowadzone przez organizacje zajmujące się profilaktyką raka piersi, takie jak Amazonki czy Kampania AVON Różowa Wstążeczka1.

Podsumowując, badania profilaktyczne, takie jak mammografia i samobadanie piersi, są kluczowe w walce z rakiem piersi. Jednak, aby były one skuteczne, konieczne jest podnoszenie świadomości na temat ich znaczenia i zachęcanie kobiet do regularnego ich przeprowadzania.