28 February 2024

Ile jest członków Solidarności?

2 min read

W latach 80. XX wieku Polska była świadkiem narodzin ruchu, który miał nie tylko ogromny wpływ na przemiany w kraju, ale i stał się symbolem walki o prawa pracownicze i wolność. Mowa o “Solidarności”, niezależnym związku zawodowym, który w krótkim czasie zgromadził imponującą liczbę członków. W momencie największego rozkwitu, do “Solidarności” należało około 9,5 miliona osób, co stanowiło znaczącą większość pracujących w Polsce, szacowaną na 12 milionów ludzi.

Zjawisko to było wyjątkowe nie tylko ze względu na skalę, ale również dlatego, że “Solidarność” łączyła w swoich szeregach różnorodne grupy społeczne. Co więcej, około 30 procent członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR), która wówczas sprawowała władzę, deklarowało równoczesne członkostwo w “Solidarności”. To świadczy o szerokim poparciu dla idei związku, przekraczającym granice polityczne i ideologiczne.

FAQ

1. Czym była “Solidarność”?
“Solidarność” to niezależny związek zawodowy założony w Polsce w 1980 roku, który odegrał kluczową rolę w opozycji antykomunistycznej i przyczynił się do upadku komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej.

2. Ile osób należało do “Solidarności”?
W szczytowym okresie swojej działalności, “Solidarność” liczyła około 9,5 miliona członków.

3. Czy członkowie PZPR mogli należeć do “Solidarności”?
Tak, mimo przynależności do partii rządzącej, około 30 procent członków PZPR deklarowało równoczesne członkostwo w “Solidarności”.

Wyjaśnienia użytych terminów

  • “Solidarność” – niezależny związek zawodowy, który miał znaczący wpływ na przemiany polityczne i społeczne w Polsce lat 80.
  • PZPR (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza) – partia polityczna o profilu komunistycznym, która sprawowała władzę w Polsce w okresie PRL.
  • Opozycja antykomunistyczna – ruch społeczny i polityczny sprzeciwiający się komunistycznemu reżimowi w Polsce i innych krajach bloku wschodniego.