4 December 2023

Czy zakład karny i więzienie to to samo?

1 min read

Różnice między zakładem karnym a więzieniem

Chociaż terminy “zakład karny” i “więzienie” są często używane zamiennie, istnieją pewne różnice między nimi w kontekście polskiego systemu penitencjarnego.

Zakład karny

Zakład karny to miejsce, w którym osoby skazane na karę pozbawienia wolności odbywają swoją karę. W Polsce istnieją różne rodzaje zakładów karnych, w zależności od potrzeb skazanych i rodzaju wykroczenia:

  1. Dla młodocianych przestępców
  2. Dla osób odbywających karę po raz pierwszy
  3. Dla recydywistów penitencjarnych

Te jednostki mogą być zorganizowane jako:

  1. Jednostki zamknięte
  2. Jednostki półotwarte
  3. Jednostki otwarte1

Więzienie

Więzienie, znane również jako areszt śledczy, to miejsce, w którym osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa są tymczasowo przetrzymywane przed procesem sądowym lub wydaniem wyroku. Warunki w aresztach śledczych są zwykle surowsze niż w zakładach karnych, ponieważ osoby tam przetrzymywane są jeszcze przed wydaniem wyroku5.

Podsumowanie

Podsumowując, zakład karny i więzienie to dwa różne rodzaje placówek penitencjarnych w Polsce. Zakład karny to miejsce, gdzie skazani odbywają karę pozbawienia wolności, podczas gdy więzienie służy jako tymczasowe miejsce przetrzymywania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa przed procesem sądowym.