28 February 2024

Czy jest Legionella w Rzeszowie?

2 min read

W Rzeszowie, mieście położonym w południowo-wschodniej Polsce, doszło do wybuchu choroby legionistów, co wywołało niepokój wśród mieszkańców i władz. Choroba legionistów, poważna infekcja płuc, jest spowodowana przez bakterię Legionella, która przenosi się poprzez wdychanie drobnych kropelek zakażonej wody. Nie jest ona przenoszona przez picie wody23.

W ciągu kilku tygodni od wykrycia wybuchu, zanotowano 14 zgonów i ponad 150 potwierdzonych przypadków2. W późniejszym czasie liczba zakażonych wzrosła do 166, a liczba zgonów do 1935. Wszystkie zgony dotyczyły osób w wieku od 64 do 95 lat z wcześniej istniejącymi problemami zdrowotnymi4.

Początkowo, źródło zakażenia było nieznane, co wywołało dodatkowe obawy, ponieważ Rzeszów jest ważnym węzłem logistycznym dla wojskowych i humanitarnych działań na rzecz Ukrainy, a także bazą dla amerykańskich wojsk24. Władze przeprowadziły śledztwo, aby wykluczyć sabotaż jako potencjalne źródło zakażenia2.

Ostatecznie, bakterie Legionella zostały potwierdzone w systemie zaopatrzenia w wodę Rzeszowa4. Prawdopodobnym źródłem zakażenia mogły być instalacje z ciepłą wodą wewnątrz budynków mieszkalnych i mieszkań1.

FAQ

Czym jest choroba legionistów?
Choroba legionistów to poważna infekcja płuc, spowodowana przez bakterię Legionella. Przenosi się poprzez wdychanie drobnych kropelek zakażonej wody, a nie przez picie wody23.

Czy Rzeszów był celem celowego skażenia?
Początkowo, władze przeprowadziły śledztwo, aby wykluczyć sabotaż jako potencjalne źródło zakażenia. Nie znaleziono jednak dowodów na celowe działanie2.

Jakie były skutki wybuchu choroby legionistów w Rzeszowie?
Wybuch choroby legionistów w Rzeszowie spowodował 19 zgonów i 166 potwierdzonych przypadków zakażenia35.

Jakie są objawy choroby legionistów?
Objawy choroby legionistów mogą obejmować gorączkę, dreszcze, kaszel i ból w klatce piersiowej. W niektórych przypadkach może dojść do biegunki, nudności i dezorientacji.

Jak można zapobiegać chorobie legionistów?
Zapobieganie chorobie legionistów polega głównie na utrzymaniu systemów wodnych w dobrym stanie, aby zapobiec rozwojowi bakterii Legionella. To obejmuje regularne czyszczenie i dezynfekcję systemów, takich jak wieże chłodnicze, systemy klimatyzacji i baseny.