4 December 2023

Bułgarscy dyplomaci w akcji ratowania Wincentego Witosa

2 min read

Niezwykła próba uwolnienia polskiego polityka z rąk Niemców

W 1940 roku, bułgarscy dyplomaci podjęli niezwykłą próbę uwolnienia Wincentego Witosa, trzykrotnego premiera RP, z więzienia w Rzeszowie. Witos był przetrzymywany przez Niemców, którzy próbowali nakłonić go do współpracy1.

Wincenty Witos opuścił rodzinne Wierzchosławice 3 września 1939 roku, w obliczu nadciągających wojsk niemieckich, i przeniósł się do Lwowa. W drugiej połowie września 1939 roku, został aresztowany przez gestapowców w Cieszacinie Wielkim koło Jarosławia6. Bułgarscy dyplomaci wykorzystali fakt, że Niemcy pozwolili im poruszać się po okupowanej Polsce i korzystać z urządzeń dawnej ambasady pod pretekstem finalizowania niezałatwionych jeszcze spraw państwowych. Dzięki temu, dyplomaci stali się cennymi kurierami, przewożąc pieniądze dla polskiego podziemia i korespondencję1.

Bułgarzy pomogli również w wywiezieniu z okupowanej Polski wielu narodowych pamiątek, takich jak przedmioty osobiste i dokumenty należące do marszałka Józefa Piłsudskiego1. Próba odbicia Wincentego Witosa była jednym z ważnych zadań, które podjęli bułgarscy dyplomaci, starając się wspierać polski ruch oporu.

W drodze powrotnej z Sofii, jeden z dyplomatów wpadł na kilka dni do Warszawy, aby osobiście zapoznać się ze sprawą Witosa i podjąć konkretne decyzje w jego sprawie, po konsultacji z kierownictwem organizacji podziemnej1. Niestety, szczegóły tej próby uwolnienia nie są dostępne w dostarczonych źródłach, ale sama historia pokazuje, jak ważną rolę odgrywali bułgarscy dyplomaci w tych trudnych czasach dla Polski.