4 December 2023

Bezpieczeństwo pieszych na Podkarpaciu: 15 przejść doświetlonych

1 min read

W ramach działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych, 15 przejść dla pieszych na drogach krajowych Podkarpacia zostanie doświetlonych123. Te działania są częścią Programu Bezpiecznej Infrastruktury, który ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drogach.

Inwestycje w bezpieczeństwo pieszych

Doświetlenie przejść dla pieszych to jedno z wielu działań, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. Nowe przepisy rozszerzają ochronę pieszych, nakazując kierowcom zmniejszenie prędkości przed przejściem dla pieszych oraz ustąpienie pierwszeństwa4. Działania te mają na celu zwiększenie widoczności pieszych na drogach, zwłaszcza w nocy, co może znacznie zmniejszyć ryzyko wypadków.

Bezpieczeństwo pieszych na drogach publicznych

Bezpieczeństwo pieszych na drogach publicznych jest priorytetem dla wielu organizacji i instytucji. Organizowanie ruchu przy przejściach dla pieszych jest jednym z kluczowych elementów zapewnienia bezpieczeństwa pieszych5. Działania te obejmują nie tylko doświetlenie przejść dla pieszych, ale także wprowadzenie oznaczeń antypoślizgowych, które są bezpieczne dla osób o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności6.

Podsumowując, poprawa bezpieczeństwa na 15 przejściach dla pieszych na Podkarpaciu to ważny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na drogach. Działania te, w połączeniu z innymi inicjatywami, takimi jak zmniejszenie prędkości przed przejściami dla pieszych i wprowadzenie oznaczeń antypoślizgowych, mogą znacznie przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków z udziałem pieszych.