28 February 2024

Bezpieczeństwo na drogach Rzeszowa podczas zimy

2 min read

W obliczu trudnych warunków atmosferycznych, które przyczyniły się do licznych zdarzeń drogowych w Rzeszowie, policja wzywa kierowców do zachowania szczególnej ostrożności. W ciągu jednego dnia odnotowano aż 5 wypadków i 39 kolizji, co stanowi wyraźny sygnał, że zima stawia przed kierującymi poważne wyzwania.

Apel policji i ostrzeżenie meteorologiczne

Policjanci z Rzeszowa apelują do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie rozwagi i rozsądku podczas jazdy. W związku z prognozowanymi opadami marznącymi, które mogą prowadzić do powstania gołoledzi, na terenie Podkarpacia obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne. Zaleca się zwiększenie dystansu między pojazdami, unikanie nagłych manewrów oraz dostosowanie prędkości do panujących warunków.

Jak uniknąć niebezpieczeństwa na drodze?

Kierowcy powinni pamiętać o kilku kluczowych zasadach, które mogą zwiększyć bezpieczeństwo na drodze w trudnych warunkach zimowych:

  • Regularne kontrolowanie stanu technicznego pojazdu, w tym opon zimowych.
  • Planowanie tras z wyprzedzeniem, uwzględniając możliwe utrudnienia.
  • Śledzenie komunikatów drogowych i meteorologicznych.
  • Zachowanie szczególnej ostrożności na mostach i wiaduktach, gdzie gołoledź pojawia się jako pierwsza.

FAQ

Czym jest gołoledź?
Gołoledź to warstwa lodu pokrywająca nawierzchnię drogi, powstająca w wyniku zamarzania opadów deszczu lub mżawki na powierzchni o temperaturze poniżej zera.

Jakie są najczęstsze przyczyny kolizji zimą?
Najczęstsze przyczyny kolizji zimą to nieodpowiednia prędkość do warunków drogowych, brak opon zimowych oraz nieuwaga kierowców.

Co robić w przypadku zdarzenia drogowego?
W przypadku zdarzenia drogowego należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia, wezwać pomoc (policję, pogotowie) i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym, o ile jest to konieczne i możliwe.

Wyjaśnienie terminów

Kolizja drogowa – zdarzenie drogowe, w którym dochodzi do uszkodzenia pojazdów lub mienia, ale bez poważnych konsekwencji zdrowotnych dla uczestników.

Wypadek drogowy – zdarzenie drogowe, w którym oprócz uszkodzeń pojazdów lub mienia dochodzi do poważnych obrażeń ciała lub śmierci uczestników.

Ostrzeżenie meteorologiczne – komunikat wydawany przez służby meteorologiczne, informujący o prognozowanych niebezpiecznych zjawiskach pogodowych, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i życie ludzi.