28 February 2024

Alarmujące poziomy zanieczyszczenia powietrza na Podkarpaciu: Co musisz wiedzieć?

2 min read

Podkarpackie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega mieszkańców regionu o potencjalnym przekroczeniu alarmowego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10. W środę, w Rzeszowie, powiecie rzeszowskim i powiecie dębickim, istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3). Przyczyną są niekorzystne warunki atmosferyczne, które utrudniają rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, zwłaszcza w kontekście zwiększonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Inne obszary, takie jak miasto Przemyśl, miasto Tarnobrzeg, powiat przemyski, powiat mielecki, powiat niżański i powiat stalowowolski, są zagrożone przekroczeniem poziomu informowania (100 µg/m3).

Centrum Zarządzania Kryzysowego zaleca unikanie spacerów i ograniczenie wietrzenia pomieszczeń. Szczególnie narażone na negatywne skutki smogu są osoby cierpiące na przewlekłe choroby sercowo-naczyniowe i układu oddechowego, osoby starsze, kobiety w ciąży, dzieci, osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy. Osoby z astmą mogą doświadczyć zwiększonej duszności, kaszlu, świstów w piersiach i mogą potrzebować częstszych dawek leków.

FAQ

Co to jest pył PM10?
Pył PM10 to zanieczyszczenie powietrza składające się z cząstek o średnicy mniejszej lub równej 10 mikrometrów. Głównym źródłem pyłu PM10 jest spalanie paliw stałych i ciekłych. Pył ten może zawierać szereg substancji toksycznych, takich jak dym, sadza, azbest, cząsteczki metali (arsen, nikiel, kadm, ołów), dioksyny, furany i benzopiren oraz inne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, które są szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Jakie są normy dla pyłów PM10 w Polsce?
W Polsce normy dla pyłów PM10 są określone w następujący sposób:

  • poziom dopuszczalny: 50 µg/m3 (dobowy);
  • poziom informowania: 100 µg/m3 (dobowy);
  • poziom alarmowy: 150 µg/m3 (dobowy).

Co oznacza przekroczenie poziomu alarmowego?
Przekroczenie poziomu alarmowego oznacza, że stężenie pyłu PM10 w powietrzu przekracza 150 µg/m3 w ciągu doby. Jest to sytuacja niebezpieczna, zwłaszcza dla osób z grupy ryzyka, takich jak osoby starsze, dzieci, kobiety w ciąży, osoby cierpiące na przewlekłe choroby sercowo-naczyniowe i układu oddechowego, osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.