28 February 2024

Aktualizacja: Prace remontowe na drodze krajowej nr 19 w Boguchwale

2 min read

Zwracamy uwagę kierowców! Od piątku do wtorku (17-21 listopada) droga krajowa nr 19 w Boguchwale, niedaleko Rzeszowa, będzie poddawana pracom remontowym.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, prace remontowe będą prowadzone na odcinku o długości około 1,3 km (od km 200+952 do km 202+300) po obu stronach jezdni.

W piątek (17 listopada), od godz. 18:00 do soboty (18 listopada) do 5:00, planowane jest frezowanie nawierzchni po obu stronach jezdni.

Następnie, w niedzielę (19 listopada) od godz. 10:00, do poniedziałku (20 listopada) do 5:00, frezowane będą dolne warstwy konstrukcyjne, a następnie zostanie ułożona nowa warstwa podbudowy i wiążąca po prawej stronie oraz nowa warstwa ścieralna.

Te same prace będą kontynuowane w poniedziałek (20 listopada) od godz. 9:00 do wtorku (21 listopada) do 5:00.Podczas prac remontowych, ruch na DK 19 będzie sterowany ręcznie. GDDKiA Rzeszów zastrzega, że harmonogram remontu może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych.

FAQ

1. Co to jest frezowanie nawierzchni?
Frezowanie nawierzchni to proces usuwania górnej warstwy asfaltu za pomocą specjalnej maszyny – frezarki. Pozwala to na przygotowanie nawierzchni do nałożenia nowej warstwy asfaltu.

2. Co to jest warstwa podbudowy i wiążąca?
Warstwa podbudowy to dolna warstwa konstrukcji drogi, która zapewnia stabilność i nośność. Warstwa wiążąca, znajdująca się powyżej warstwy podbudowy, służy do wiązania warstwy podbudowy z warstwą ścieralną.

3. Co to jest warstwa ścieralna?
Warstwa ścieralna to górna warstwa nawierzchni drogi, która jest bezpośrednio narażona na działanie ruchu drogowego. Jest ona odporna na ścieranie i zapewnia odpowiednią przyczepność opon.

4. Co oznacza sterowanie ruchem ręcznie?
Sterowanie ruchem ręcznie oznacza, że ruch na drodze jest kierowany przez pracowników budowy, a nie przez sygnalizację świetlną. Jest to często stosowane podczas prac drogowych, aby zapewnić bezpieczeństwo i płynność ruchu.