Dostałeś takiego SMS-a? To świetnie! Rząd się o Ciebie martwi

Wczoraj, według informacji pochodzących z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, m. in. nad Rzeszowem miały przejść gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu. Okazało się, że wcale nie było tak źle i na szczęście stolica Podkarpacia została „pominięta” przez najbardziej skoncentrowane ośrodki niebezpiecznych zjawisk. Mimo to, m. in. mieszkańcy Rzeszowa otrzymali SMS-a informującego o zagrożeniu. Kto go wysłał? To Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

Mieszkańcy Rzeszowa posiadający telefony komórkowe (a mało kto nie posiada dziś choćby najprostszego urządzenia mobilnego) otrzymali wczoraj SMS-a od nadawcy „ALERT RCB” wskazujący na nadchodzące zagrożenie meteorologiczne. To pierwszy raz, gdy abonenci wszystkich sieci komórkowych znajdujący się w obszarze objętym niebezpiecznymi prognozami mogli dowiedzieć się o możliwych zjawiskach:

Uwaga! Dziś gwałtowne burze, silny wiatr i ulewny deszcz. Miejscami grad. Unikaj otwartych przestrzeni, zabezpiecz dobytek. Śledź komunikaty pogodowe.

Niektórzy byli mocno zaskoczeni takim SMS-em. W krajach zachodnich to już standard – Polska dopiero teraz dojrzewa do korzystania z takich kanałów dostarczania informacji o sytuacjach kryzysowych. Można byłoby zapytać, dlaczego tak późno, ale… cieszmy się, że obiecana praktyczna informatyzacja kraju na różnych poziomach dochodzi do skutku.

ALERT RCB – kto stoi za tymi powiadomieniami?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które odpowiada za wysyłanie tych wiadomości stanowi podległą Prezesowi Rady Ministrów (Premierowi) państwową jednostkę budżetową. Instytucja jest elementem kompleksowego systemu zarządzania kryzysowego – zajmuje się nie tylko informowaniem o możliwych zagrożeniach, ale także opracowywaniem procedur na wypadek wystąpienia niebezpiecznych zjawisk. Prewencja połączona z ponadresortowym podejściem do minimalizacji skutków klęsk to kluczowe zadania RCB.

ALERT RCB

Podstawowe obowiązki Rządowego Centrum Kryzysowego:

  • stworzenia katalogu zagrożeń,
  • monitorowanie zagrożeń,
  • uruchamianie procedur zarządzania kryzysowego na poziomie krajowym,
    realizacja zadań planistycznych i programowych z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej,
  • nadzór nad spójnością procedur reagowania kryzysowego,
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego,
  • realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania, zapobiegania i likwidacji skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
  • współpraca międzynarodowa, szczególnie z NATO i UE w ramach zarządzania kryzysowego.
  • Centrum zapewnia obsługę Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Zespołu i ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawach zarządzania kryzysowego oraz pełni funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego.

Źródło: rcb.gov.pl

ALERT RCB o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych – kto otrzymał powiadomienie?

Zgodnie z informacjami dostarczanymi przez RCB, początkowo powiadomienie otrzymali mieszkańcy województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Następnie, zasięg dystrybucji alertu rozszerzono m. in. na województwo podkarpackie. Wszystko to odbyło się w ramach analiz IMGW, wedle których na wschodzie kraju prognozowano gwałtowne burze połączone z mocnymi opadami deszczu oraz silnymi wiatrami.

Powiadomienie nie jest wysyłane bezpośrednio przez RCB, ale przez operatorów sieci komórkowych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwo odpowiada za dostarczenie wiadomości alarmowej telekomom – następnie te w oparciu o własne dane wysyłają wiadomość abonentom znajdującym się w strefie zagrożenia. Operatorzy sieci komórkowych bazując na danych dotyczących swoich klientów potrafią selektywnie dostarczać im alerty – wystarczy, że nasza komórka łączy się ze stacją bazową (BTS) na obszarze objętym ryzykiem wystąpienia niebezpiecznych zjawisk.

Obecnie ALERT RCB charakteryzuje ograniczone możliwości „wycelowywania” alertów. Załóżmy, że niebezpieczne zjawiska mają ograniczyć się jedynie do konkretnego powiatu – przynajmniej do grudnia 2018 roku wiadomość o zagrożeniu otrzymają wszyscy abonenci w tym samym województwie. Już w 2019 roku informacje będą mogły być zawężane do niższych jednostek terytorialnych.

Wiadomości „ALERT RCB” będą informować o różnych niebezpiecznych zjawiskach – od meteorologicznych aż po hydrologiczne, dotyczące skażeń a także incydentów związanych z działaniami militarnymi. W powiadomieniach będą znajdować się również instrukcje pozwalające na zminimalizowanie skutków związanych z ich wystąpieniem.

Otrzymałem ALERT RCB za granicą. Co jest nie tak?

W internecie można znaleźć informacje o tym, że nawet Polacy przebywający aktualnie za granicą otrzymali tego typu alerty. To bardzo proste do wytłumaczenia – w przypadku osób podróżujących samolotem telefon uprzednio łączył się ze stacją bazową znajdującą się na terenie objętym alertem. Telekom więc „zakłada”, że dany użytkownik dalej przebywa na zagrożonym terenie – jest to jedynie nieistotny niuans techniczny.

Użytkownicy jednak skarżyli się, że alerty otrzymywali z pewnym opóźnieniem, gdy niebezpieczne zjawiska już zdążyły wystąpić. Skuteczność systemu szybkiego informowania ma być jednak cały czas ulepszana.

About the author